Khuôn hàn hóa nhiệt 5 ngả

InEmail
- Khuôn hàn hóa nhiệt kiểu 5 ngả.
- Kiểu 01 Cọc tiếp địa và 04 đầu cáp dấu +
- Mối hàn 05 ngả với nhau: Cáp - Cáp - Cáp - Cáp - Cọc
- Vui lòng chọn kích thước Cáp khi mua hàng.
- Thông dụng: Cọc d14/d16 và Cáp 70, Cáp 50, Cáp 25
- Xuất xứ: Thái Lan.
khuon-han-hoa-nhiet-5-nga
Giá bán 3.000.000
Giảm giá
Giá / kg:

Nhận xét

Thứ ba, 05 Tháng 12 2017
Sản phẩm khuôn hàn 4 ngả rất đẹp vì chỗ mối nối lớn và chắc chắn
Tính