Giới thiệu cho bạn bè

Khuôn hàn hóa nhiệt 5 ngả

- Khuôn hàn hóa nhiệt kiểu 5 ngả. - Kiểu 01 Cọc tiếp địa và 04 đầu cáp dấu + - Mối hàn 05 ngả với nhau: Cáp - Cáp - Cáp - Cáp - Cọc - Vui lòng chọn kích thước Cáp khi mua hàng. - Thông dụng: Cọc d14/d16 và Cáp 70, Cáp 50, Cáp 25 - Xuất xứ: Thái Lan.
khuon-han-hoa-nhiet-5-nga