Giới thiệu cho bạn bè

Khuôn hàn hóa nhiệt 4 ngả

- Khuôn hàn hóa nhiệt 4 ngả. Kiểu dấu + - Mối hàn nối 04 ngả với nhau: Cáp - Cáp - Cáp - Cáp. - Vui lòng chọn kích thước Cáp khi mua hàng. + Khuôn hàn thông dụng: Cọc d14/d16 và Cáp đồng 120/ cáp 70/ cáp 50. - Xuất xứ: Thái Lan.
khuon-han-hoa-nhiet-4-nga