Trung tâm thiết bị điện

Sản phẩm mới nhất

Khuôn hàn hóa nhiệt 3 ngả cáp

- Khuôn hàn hóa nhiệt 3 ngả Cáp. - Mối hàn nối 03 ngả với ...

Giá bán: 2.500.000
Giảm giá:
Giá / kg:

Khuôn hàn hóa nhiệt Bản Mã

- Khuôn hàn hóa nhiệt bản mã. - Mối hàn nối giữa: Bản Mã - ...

Giá bán: 2.500.000
Giảm giá:
Giá / kg:

Khuôn hàn hóa nhiệt 4 ngả

- Khuôn hàn hóa nhiệt 4 ngả. Kiểu dấu + - Mối hàn nối 04 ...

Giá bán: 2.500.000
Giảm giá:
Giá / kg:

Khuôn hàn hóa nhiệt 3 ngả

- Khuôn hàn hóa nhiệt 3 ngả, kiểu T. - Mối hàn nối 03 ngả ...

Giá bán: 2.500.000
Giảm giá:
Giá / kg:

Khuôn hàn hóa nhiệt nối thẳng

- Khuôn hàn hóa nhiệt nối thẳng. - Mối hàn nối thẳng giữa: ...

Giá bán: 2.500.000
Giảm giá:
Giá / kg:

Bộ đếm sét Cirprotec CDI 250

Dùng để theo dõi đếm số lần sét đánh.

Giá bán: 3.450.000
Giảm giá:
Giá / kg:

Kim thu sét Cirprotec NLP 2200

Bán kính bảo vệ cấp 3, R=120m

Giá bán: 19.800.000
Giảm giá:
Giá / kg:

Kim thu sét Cirprotec NLP 1100 44

Bán kính bảo vệ cấp 3, R=81m

Giá bán: 16.700.000
Giảm giá:
Giá / kg:

Kim thu sét Cirprotec NLP 1100 30

Bán kính bảo vệ cấp 3, R=71m

Giá bán: 15.500.000
Giảm giá:
Giá / kg:

Kim thu sét Cirprotec NLP 1100 15

Bán kính bảo vệ cấp 3, R=51m

Giá bán: 14.000.000
Giảm giá:
Giá / kg:

Kim thu sét CUAJE OBVB 6.3

Bán kính bảo vệ cấp 3: R=97m

Giá bán: 6.900.000
Giảm giá:
Giá / kg:

Kim thu sét CUAJE OBVB 5.3

Bán kính bảo vệ cấp 3: R=87m

Giá bán: 6.150.000
Giảm giá:
Giá / kg:

Kim thu sét CUAJE OBVB 4.3

Bán kính bảo vệ cấp 3: R=76m

Giá bán: 5.850.000
Giảm giá:
Giá / kg:

Kim thu sét CUAJE OBVB 3.3

Bán kính bảo vệ cấp 3: R=64m

Giá bán: 4.750.000
Giảm giá:
Giá / kg:

Kim thu sét CUAJE OBVB 3.1

Bán kính bảo vệ cấp 3: 50m

Giá bán: 4.250.000
Giảm giá:
Giá / kg:

Thiết bị đếm sét OPR ABB

Dùng để theo dõi đếm số lần sét đánh

Giá bán: 5.700.000
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá bán: 28.700.000
Giảm giá:
Giá / kg:

Kim thu sét OPR 45

Bán kính bảo vệ cấp 3, R=89m

Giá bán: 24.600.000
Giảm giá:
Giá / kg:

Kim thu sét OPR 30

Bán kính bảo vệ cấp 3, R=71m

Giá bán: 18.100.000
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá bán: 4.700.000
Giảm giá:
Giá / kg:

Top sản phẩm

Kim thu sét Saint Elmo AFB 1012 1D

Bán kính bảo vệ cấp 3, R=46m

Giá bán: 19.000.000
Giảm giá:
Giá / kg:

Kim thu sét Saint Elmo AFB 1062 2D

Bán kính bảo vệ cấp 3, R=107m

Giá bán: 36.700.000
Giảm giá:
Giá / kg:

Kim thu sét Saint Elmo AFB 1060 2D

Bán kính bảo vệ cấp 3, R=107m

Giá bán: 35.700.000
Giảm giá:
Giá / kg:

Kim thu sét Saint Elmo AFB 1032 2D

Bán kính bảo vệ cấp 3, R=72m

Giá bán: 35.600.000
Giảm giá:
Giá / kg: