Giới thiệu cho bạn bè

Khuôn hàn hóa nhiệt 3 ngả

- Khuôn hàn hóa nhiệt 3 ngả, kiểu T. - Mối hàn nối 03 ngả với nhau: Cáp - Cọc - Cáp. - Vui lòng chọn kích thước Cáp và Cọc khi mua hàng. + Khuôn hàn thông dụng: Cọc d14/d16 và Cáp đồng 120/ cáp 70/ cáp 50. - Xuất xứ: Thái Lan.
khuon-han-hoa-nhiet-kieu-t