Giới thiệu cho bạn bè

Kim thu sét IONIFLASH NG45

Kim thu sét IONIFLASH MACH NG45 - Bán kính bảo vệ cấp 3, R = 89m. - Xuất xứ: France Paratonnerres - Pháp.
kim-thu-set-ioniflash-ng45