Giới thiệu cho bạn bè

Kim thu sét LIVA PEX220

Kim thu sét LIVA PEX220, bán kính bảo vệ cấp 3, R=164m.
kim-thu-set-liva-lap-pex220